RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Specjalistyczny Zespół Okulistyczno – Optyczny „OKOMED” mgr inż. Krzysztof Woźniak

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że zgodnie z Art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych
Specjalistyczny Zespół Okulistyczno – Optyczny „OKOMED”
mgr inż. Krzysztof Woźniak
76 76 834 23 82

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody art. 6 ust. 1 lit.,a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat bądź do odwołania zgody

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych i cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Gabinet Okulistyczny – Lekarz Okulista Jolanta Woźniak

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że zgodnie z Art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych
Gabinet Okulistyczny – Lekarz Okulista Jolanta Woźniak Słodowa 2-2A, 67-200 Głogów
tel. 76 76 834 23 82
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z ustawy o działalności leczniczej oraz karty praw pacjenta

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy ustawy j/w

kr_cze

PROMOCJE

promocje

Bon upominkowy - najlepszy prezent dla Twoich najbliższych!

kr_cze

OKULISTYKA

Dlaczego badamy pole widzenia


Badanie dna oka to konieczność


Nidek AR 1 A jesteśmy jeszcze dokładniejsi

kr_cze

KILKA SŁÓW O MNIE

o_mnie1

Lekarz okulista Jolanta Woźniak

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz American Academy of Ophtalmology. więcej

kr_cze

OPTYKA

VISIOOFFICE system centracji i określania parametrów szkieł okularowych


Okulary biurowe


Xperio polaryzacyjne soczewki okularowe przeciwsłoneczne - będziesz zachwycony

kr_cze

KILKA SŁÓW O NAS

o_mnie1 o_mnie2 o_mnie3

Naszą ofertę kierujemy do pacjentów szukających kompleksowej opieki okulistycznej...więcej

Zależy nam żebyś czuł się świetnie w okularach i soczewkach kontaktowych